Tarieven

De consulten worden maandelijks in rekening gebracht. Neem altijd contact op met de zorgverzekeraar om te weten wat dat voor jouw betekent. Bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2023 is dit bedrag € 385,-. Deze kosten zijn eenmalig. Als je deze kosten al hebt gemaakt bij een andere zorgverlener, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Mirror Psychologie heeft een samenwerking met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea:
• Zilveren Kruis
• FBTO
• Interpolis
• Pro life zorgverzekeringen
• De Friesland

Coöperatie VGZ:
• Unive zorg
• IZA zorgverzekeraar
• Zorgverzekeraar UMC
VGZ zorgverzekeraar

CZ groep:
• Nationale Nederlanden Zorg
• OHRA ziektekostenverzekeraar
• OWM/CZ

Caresco en Aevitae
ONVZ ziektekostenverzekeraar

Met deze verzekeraars verloopt de betaling direct via​ Mirror Psychologie. In andere gevallen zal je zelf de kosten moeten declareren bij jouw zorgverzekeraar. U maakt dan het bedrag overmaken op: NL 43 ABNA0 622328409, t.n.v. F. Tounnouti.Mocht u, om welke reden dan ook, de voorkeur geven aan de sessies zelf betalen en niet bij de verzekeraar te declareren, dan kan dit. In de intake zullen hier afspraken over gemaakt moeten worden. Het tarief is door het Nza vastgesteld.Het tarief voor het ´overig zorg product´ (OZP) is ook vastgesteld door de NZA, dat is 100,- per sessie. Dit wordt in mijn praktijk in rekening gebracht.De tarieven voor een training zullen ter zijner tijd bekend worden gemaakt.

Annuleren

Met deze verzekeraars verloopt de betaling direct via ​Mirror Psychologie. In andere gevallen zal je zelf de kosten moeten declareren bij jouw zorgverzekeraar. U maakt dan het bedrag overmaken op: NL 43 ABNA0 622328409, t.n.v. F. Tounnouti.Mocht u, om welke reden dan ook, de voorkeur geven aan de sessies zelf betalen en niet bij de verzekeraar te declareren, dan kan dit. In de intake zullen hier afspraken over gemaakt moeten worden. Het tarief is door het Nza vastgesteld.Het tarief voor het ´overig zorg product´ (OZP) is ook vastgesteld door de NZA, dat is 100,- per sessie. Dit wordt in mijn praktijk in rekening gebracht.De tarieven voor een training zullen ter zijner tijd bekend worden gemaakt.

Niet tevreden?

Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling of een klacht hebt, dan word je van harte uitgenodigd dit met de psycholoog te bespreken. Op dit moment is ​Mirror Psychologie nog niet aangesloten bij een klachten geschillencommissie.